จิตสำนึกกับสิทธิส่วนบุคคล

พื้นที่ส่วนบุคคลบนโลกโซเชี่ยล กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกๆวินาทีเจตนาแฝงด้านการตลาด หรือพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ขาดความเคารพด้านสิทธิส่วนบุคคล  ปัจจัยและสาเหตุมีอะไรบ้าง สิทธิส่วนบุคคล อันหมายถึง สิทธิความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ครอบครัว เกียรติยศและความเป็นอยู่ คำที่ถูกมองข้าม ด้วยสื่อทางโซเชี่ยลที่เปรียบเสมือนโลกส่วนตัว สำหรับบางคนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับทำบางสิ่งบางอย่าง แต่สำหรับบางกลุ่มคนอาจจะเป็นกระแสนิยม เพียงเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีคำจัดกัดความใดๆ เป็นความพอใจส่วนบุคคล ภายใต้มุมมองและความคิด ณ ขณะนั้น สิทธิส่วนบุคคล

ตอบข้อสงสัยของคำว่าสิทธิส่วนบุคคล

หลายๆคนมักจะสงสัยว่า สิทธิของบุคคล คืออะไร โดนกระทำอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายโดนละเมิดส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้พบการถูกละเมิดสิทธิมากเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี สังคมโชเชี่ยว เช่น ถูกนำรูปที่นำพาให้ทำให้เสียชื่อดังได้รับความอับอาย หรือ ได้รับความเสียหายถูกคุกคามการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำโดยจงใจ เจตนา หรือ ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ว่า

Human-Rights

ประวัติการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง

ประวัติการการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง ขอบอกก่อนเลยว่า การรักร่วมเพศนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในยุคแรก เริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ เกิดขึ้นเมื่ออิ่มเอิบทางเพศแล้ว ทำให้เกิดความรักระหว่างผู้ชายทั้ง 2คน ช่วงนั้นสามารถพอเจอได้ทั่วไป เป็นที่ยอมรับ และยังสืบทอดมายังอาณาจัรโรมัน เมื่อพบหลักฐานชิ้นแรกว่ามีการจัดงานแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็เริ่มเลวร้ายลง ซึ่งมีบุคคลทำให้เกิดภาวะเกลียดและกลัว พวกรักร่วมเพศนำข่าวนั้นให้แพร่ไปทั่ว รวมถึงขั้นออกกฎหมายห้ามแต่งงานระหว่างเพสเดียวกัน และ บทลงโทษสำหรับใครผ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นเผาทั้งเป็นต่อหน้าประชาชน นับตั้งแต่บัดนั้นมา ชาวรักร่วมเพศจำเป็นต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ

ความหมายความสำคัญของเรื่องสิทธิของมนุษยชน

ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่พยายามวางรากฐานระบบความคิด เพื่อให้คนทั้งโลกคำนึกถึงคุณค่าของความเป็นคน ตั้งแต่ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด สิทธิส่วนบุคคลต่างๆที่ได้มาอย่างชอบธรรม นอกจากสิทธิมนุษยชนยังให้ความสำคัญของ สิทธิเสรีภาพ และสภาวะโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ประเทสใดประเทศหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่สังคมโลกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นสมาชิกองค์การของสหประชาชาติ ที่สำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังนำใช้ด้านการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิในประเทศพม่า ทำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตัดสินใจคว่ำบาตรทางการทูต และงดทำการค้าด้วย หรือ กรณีการส่องทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้ายุติเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในประเทศบอสเนีย โคโซโว

ประวัติความเป็นมาของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อสมัยก่อน ประเทศต่างๆมีการปกครอง โดยอำนาจจะตกอยู่กับ บุคคลที่ปกครองประเทศนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว โดยประชาชนทั่วไปจะไม่สิทธิด้านเสรีภาพ และ ความเสมอภาคในสังคม ทำให้บ่อยครั้งต้องพบเจอกับความทุกข์ยาก จากความยุติธรรม ตัวอย่างและ จุดเริ่มต้นของโลกนั้นก็คือ การเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมือง และ ทางสังคม มีบทบาทอย่างมากของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการรวบรวมขุนนางที่ครองที่ดิน ในประเทศอังกฤษในสมัยกลางได้รวบรวมสมาชิกเพื่อ ไปเรียกร้องสิทธิกับ กษัตริย์ ทรงพระนามว่า

ข้อควรรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราอาจถูกกระทำ

สิทธิส่วนบุคคล ปัจจุบันคนเรานั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สูงเป็นอันดับ 1 คือเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทั่วโลก โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการจากโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เฉพาะจากการเจาะข้อมูล ขโมยข้อมูลสำคัญต่าง เช่น บัตรเครดิต และอื่นๆ สิทธิ หมายถึง อำนาจส่วนตัวของบุคคลนั้นๆที่มีกฎหมายคุ้มครองให้กับตัวของเรา เมื่อการได้รับสิทธินั้นย่อมไม่ให้ก่อความยุติธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้นๆตามกฎหมาย หรือ สิทธิตามศีลธรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า