สิทธิส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนควรรู้

ในโลกของยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับความนิยมในการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันที่ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ในการสื่อสารติดต่อกันในปัจจุบันมักจะนิยมใช้ และติดต่อกันในรูปแบบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แน่นอนว่าด้วยความเป็นสื่อออนไลน์ก็ย่อมทำให้ข่าวสารต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เราพบเห็นกันบนโลกออนไลน์สามารถที่จะโพสต์ลงไปบนนั้นได้ง่าย ด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนี้ก็ส่งผลให้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นกัน แต่ในโลกของสังคมออนไลน์จะมีสักกี่คนที่เขาจะหวังดี และจะไม่นำข้อมูลของเราไปทำลายให้เกิดความเสียหาย  บ่อยครั้งที่เรามักจะเจอข่าวที่พบผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้หรือดัดแปลงทำให้เกิดความเสียหาย และด้วยเหตุผลนี้บุคคลในโลกออนไลน์จึงควรรูจักหลักสิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ และในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกันกับสิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ที่เราควรรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายบนโลกออนไลน์กัน แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครที่ไม่มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ในสังคม 4.0 โลกออนไลน์มีผล

personal_rights

สิทธิส่วนบุคคลเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ในฐานะของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิของตนเองในการดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้น (เว้นแต่บางประเทศที่ยังคงปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์) หากมองกันตามพื้นฐานของสิทธิส่วนบุคคลก็คือคนๆ นั้นย่อมมีสิทธิ์ได้บางสิ่งบางอย่างที่ตนเองต้องการอันเป็นเรื่องโดยชอบธรรม แต่การกระทำดังกล่าวต้องไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลคือสิ่งที่ใครจะมองข้ามไปไม่ได้เลยหากต้องการให้โลกใบนี้มีความสงบสุขมากขึ้นกว่าเดิม อย่ามองข้ามกับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล จริงๆ คำว่าสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิมนุษยชนมีความหมายใกล้เคียงกันมาก หากว่ากันตามความเข้าใจแบบตรงไปตรงมาก็คือทุกๆ คนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ, ศาสนา, อายุ, สีผิว, เพศ, ภาษา ฯลฯ

Personal rights and ethics for information technology professionalspicneww

สิทธิส่วนบุคคลและจรรยาบรรณสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่าจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านพรบ.คอมพิวเตอร์ หรือ ความเข้าใจในด้านสิทธิส่วนบุคคล เพื่อจะใช้เป็นแนวทาง หรือมาตฐานในการปฏิบัติงาน โดยการหลีกเลี่ยงที่ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายก่อบุคคลอื่น และต่อองค์กร ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากในเครือข่ายที่จะถูกละเมิด ดังนั้นถ้าผู้คนรู้จักจริยธรรม และบทลงโทษจะช่วยให้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงไม่มากก็น้อย สิ่งที่เข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 1.การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับบุคคลอื่น 2.บิดเบือน หรือดัดแปลงข้อมูลให้ผิดแปลกไปจากเดิม 3.เข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเตอร์เน็ต มีโทษอย่างไรบ้าง

สังคมที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นโลกไซเบอร์แล้วก็ว่าได้ พวกเราต่างพึ่งพาเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น แต่ดูเหมือนกว่าความสะดวกสบายนี้ไม่ได้มาฟรี ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ พวกนี้ก็ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ซึ่งมันเป็นหนทางหลักที่ถูกใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูลอันมีค่า การกระทำเหล่านี้ถือเป็น “การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต” เมื่อชีวิตเราง่ายขึ้น เราก็มักจะไม่ระวังตัวเอง และไว้ใจสิ่งที่ทำมาอยู่ทุกวันนี้โดยไม่ทำความเข้าใจ เป็นสิ่งที่คนไทยในปัจจุบันเป็น คนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าจะป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของตนเองจากผู้ไม่หวังดีได้อย่างไร และไม่รู้ว่าการโจมตีไซเบอร์อันตรายแค่ไหน

newww222

สิทธิส่วนบุคคลที่คุณต้องรู้เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์

ประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเราก็อยู่ในประเทศที่ปกครองประชาชนแบบประชาธิปไตย แล้วทุกคนก็จะได้รับสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนสมควรที่จะได้รับ ถ้าว่าเราจะให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่าสิทธิส่วนบุคคลแล้วล่ะก็ คงจะให้ความหมายง่ายๆ ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ก็ได้แต่การกระทำนั้นต้องอยู่ใต้ระบบของกฏหมายแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งกาย วาจา, ใจ ในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้การรับรู้ข่าวสารทางออนไลน์เป็นที่ได้รับการนิยมเป็นส่วนมาก เพราะโลกออนไลน์นั่นจะแชร์ข่าวสารไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าหากว่าข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารที่ผิดไม่ได้รับการกรองข่าวสารก่อนอาจจะทำให้คนที่ถูกแชร์ข่าวนั้นเสียหาย หรือผู้แชร์ได้รับความผิดไปเลย ซึ่งวันนี้เราจะมาให้ความรู้กับพวกคุณเรื่องสิทธิทางออนไลน์ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้งานโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง และต้องระวังอะไรบ้างเพื่อไม่ให้โดนจับหรือปรับนั่นเอง สิ่งที่เสี่ยงต่อการโดนจับ หรือปรับเพราะล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นบนโลกออนไลน์ เข้าสู่ระบบของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนำไปกระทำการที่มิชอบ

Things to know about laws and rights protectiopic

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ

สิทธิ ถ้าหากเราจะตีความหมายจากคำๆ นี้มันก็น่าเปรียบเสมือนเกราะที่มีไว้สำหรับป้องกันประชาชนคนทั่วไปให้พ้นจากการคุกคามทางด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินจากผู้ที่มีอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ควร สิ่งๆ นี้จะเป็นดังเช่นใบเบิกทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ตนเองพึงได้รับจากรัฐบาล หรือองค์กรของรัฐต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุนในด้านการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยสิทธิส่วนบุคลที่เราพูดถึงนี้มาจากบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระบบไม่มีใครสามารถข่มเหง หรือคุกคามกันได้ ซึ่งคำว่าสิทธินั้นเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสิทธิเสรีในการกระทำของคนไทยทุกคนที่เป็นการกระทำไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น กระทำการใดๆ ที่อยู่ในความถูกต้องนั่นเอง ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพ เป็นสิ่งที่ติดตามตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด และอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีผู้นำกฎหมายสร้างขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับดูแลประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข