ข้อควรรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราอาจถูกกระทำ

สิทธิส่วนบุคคล ปัจจุบันคนเรานั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สูงเป็นอันดับ 1 คือเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทั่วโลก โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการจากโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เฉพาะจากการเจาะข้อมูล ขโมยข้อมูลสำคัญต่าง เช่น บัตรเครดิต และอื่นๆ

สิทธิ หมายถึง อำนาจส่วนตัวของบุคคลนั้นๆที่มีกฎหมายคุ้มครองให้กับตัวของเรา เมื่อการได้รับสิทธินั้นย่อมไม่ให้ก่อความยุติธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้นๆตามกฎหมาย หรือ สิทธิตามศีลธรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Privacy means หมายถึง สิทธิที่ประกอบไปด้วยสิทธิของครอบครัว ชื่อเสียง เกียรติยศ ทั้งหมดนี้จัดอยู่ในเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างการกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวฝ่ายของรัฐบาลเอง หรือ เอกชนก็ไม่สามารถทำได้

– มีข่าวช่วงหนึ่งที่บางประเทศห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารผ่าน Blackberry Messenger ด้วยเหตุผลที่ว่าป้องกันการก่อการร้ายinfringement

– การเจาะระบบเข้าไปแอบดูข้อมูลของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)และเจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้ขโมยข้อมูลแล้ว ผู้นั้นอาจจะขโมยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย

– ดัดแปลงใช้เทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ติดตามการเคลื่อนไหวหรือติดตามพฤติกรรมของบุคคลอื่น เช่น บริษัทติดตั้งกล้องหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับการทำงานหรือการใช้บริการของพนักงาน  ถึงแม้จะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน แต่อาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเราด้วย

– ขโมยข้อมูลจากลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการตลาด นั้นก็ถือว่าผิด

– รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ e-mail หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆที่เป็นอันส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนำไปขายให้กับอีกบริษัทนั้นก็ไม่สามารถทำได้

และยังมีสิ่งที่สามารถละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นอีกหลายอย่าง ที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบหรือทำความเดือดร้อนกับตัวเรามาก แต่มักจะให้เกิดความรำคาญ สภาพร่างกายและจิตใจของเราได้