Personal rights and ethics for information technology professionalspicneww

สิทธิส่วนบุคคลและจรรยาบรรณสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Personal rights and ethics for information technology professionals

การเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่าจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านพรบ.คอมพิวเตอร์ หรือ ความเข้าใจในด้านสิทธิส่วนบุคคล เพื่อจะใช้เป็นแนวทาง หรือมาตฐานในการปฏิบัติงาน โดยการหลีกเลี่ยงที่ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายก่อบุคคลอื่น และต่อองค์กร ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากในเครือข่ายที่จะถูกละเมิด ดังนั้นถ้าผู้คนรู้จักจริยธรรม และบทลงโทษจะช่วยให้ลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงไม่มากก็น้อย

สิ่งที่เข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1.การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับบุคคลอื่น

2.บิดเบือน หรือดัดแปลงข้อมูลให้ผิดแปลกไปจากเดิม

3.เข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือการแฮ็คกิ้ง

4.เปิดเผยข้อมูลสำคัญกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ

5.ทำลายข้อมูลจนเกิดความเสียหายแก่บริษัท และบุคคล

7.เข้าควบคุมระบบโดยไม่ได้รับอนุญาติ ไม่ว่าจะเป็นแค่บางส่วนหรือไม่ก็ตาม

8.โจมตีเครือข่ายหลักที่ให้บริการก่อให้เกิดความเสียหาย

9.การส่ง Malware ทำลายระบบ เครือข่าย

10.สร้างข่าวเท็จ อีเมล์ลูกโซ่ หรือการทำสแปมใด ๆ บนเว็บไซต์ หรืออีเมล์

11.การสร้างไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์จนแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

12.การใช้เครื่องมือสปายแวร์ในการดักจับข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ

สิ่งเหล่านี้ควรจะสอนให้กับเด็ก และผู้ใหญ่ทั้งหลาย เพื่อให้สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์ หลาย ๆ คนคิดว่าอินเตอร์เน็ตนั้น สามารถที่จะทำอะไรตามใจอยากก็ได้ ไม่มีกฎหมายหรือใครมาจับ ถ้าเป็นแต่ก่อนกฎหมายบ้านเราอาจจะไม่รุนแรงและเข้มงวดถึงกับขนาดจับกุมถึงบ้าน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเสียทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ เรามี พรบ.คอมพิวเตอร์ใหม่ที่เข้มข้นขึ้นอย่างมาก มันจะเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ ดังนั้นการเล่นโซเชียลมีเดียของเราอาจส่งผลเสียกับเราได้ถ้าละเมิดกฎหมาย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรเคารพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไทย

ประโยชน์ของกฎหมายบังคับใช้เพื่อลดอาญากรรมทางไซเบอร์ ถ้าเราไม่ทำผิด เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัว และกฎหมายก็ไม่ได้รังแกประชาชนที่บริสุทธิ การบังคับใช้กฎหมายต้องควบคู่ไปกับสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องในด้านจริยธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกคนล้วนต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นความถูกต้องและความเป็นธรรมอาจสั่นคลอนได้ ดังนั้นในยามที่ใช้อินเตอร์เน็ต พึงคิดเสมอว่าการกระทำทั้งหมดมีผลลัพธ์ตามมา ไม่ว่าคุณจะซ่อนหรือแอบดีแค่ไหน อินเตอร์เน็ตเหมือนกับระบบกล้องวงจรปิด มันมีบันทึกที่จะใช้สำหรับตามรอยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เคยทำอะไรไว้ก็ตาม