personal_rights

สิทธิส่วนบุคคลเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ในฐานะของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิของตนเองในการดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้น (เว้นแต่บางประเทศที่ยังคงปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์) หากมองกันตามพื้นฐานของสิทธิส่วนบุคคลก็คือคนๆ นั้นย่อมมีสิทธิ์ได้บางสิ่งบางอย่างที่ตนเองต้องการอันเป็นเรื่องโดยชอบธรรม แต่การกระทำดังกล่าวต้องไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลคือสิ่งที่ใครจะมองข้ามไปไม่ได้เลยหากต้องการให้โลกใบนี้มีความสงบสุขมากขึ้นกว่าเดิม

อย่ามองข้ามกับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล

จริงๆ คำว่าสิทธิส่วนบุคคลกับสิทธิมนุษยชนมีความหมายใกล้เคียงกันมาก หากว่ากันตามความเข้าใจแบบตรงไปตรงมาก็คือทุกๆ คนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ, ศาสนา, อายุ, สีผิว, เพศ, ภาษา ฯลฯ รวมไปถึงเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองด้วย เรียกว่าทุกๆ คนมีสิทธิทำในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ตามสมควรแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือสร้างความขัดแย้งใดๆ ให้กับประเทศชาติหรือสังคม ทุกคนมีศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตในฐานะของความเป็นมนุษย์แบบเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่าใคร คนที่มีฐานะรวยกว่าแต่ในฐานะความเป็นคนก็ทัดเทียมกันอยู่แล้ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนมักมองข้ามเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะบรรดาโลกออนไลน์ทั้งหลายซึ่งเราจะเห็นว่าสมัยนี้การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากขึ้น แค่คอมเมนต์, แชร์ สิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายก็เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้ว เรียกว่าการละเมิดอยู่ได้แค่เอื้อมเพียงปลายนิ้วสัมผัสจริงๆ การกระทำแบบไหนก็ตามหากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยที่เขาไม่ได้กระทำในสิ่งนั้นจริงหรือแม้จะกระทำแต่ไมได้นับว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณ เป็นความผิดตามกฎหมายทว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการเอาไปเผยแพร่แบบนี้คนที่เผยแพร่เองมีโอกาสโดนตัดสินคดีความมากกว่าด้วยซ้ำ

ต้องเข้าใจว่าโลกของเราทุกวันนี้ยิ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากเท่าไหร่ คนยิ่งหลงลืมเรื่ององสิทธิส่วนบุคคล ลืมหน้าที่ตนเองมากไปทุกที บางคนสนใจแต่เรื่องผู้อื่นจนชีวิตไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดีขึ้นมาเลย สู้ลองหันกลับมามองตัวเองในสิ่งที่ยังทำไม่ดีพอหรือทำพลาดไปแล้วหาวิธีแก้ไขเพื่อให้เรื่องเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของตนเองอย่างแท้จริง ใครจะมองอย่างไรเราไม่ต้องสนใจ เราสนใจแค่ตนเองมีความเหมาะสมในการกระทำด้านต่างๆ เท่านี้พอแล้ว