ตอบข้อสงสัยของคำว่าสิทธิส่วนบุคคล

หลายๆคนมักจะสงสัยว่า สิทธิของบุคคล คืออะไร โดนกระทำอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายโดนละเมิดส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้พบการถูกละเมิดสิทธิมากเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี สังคมโชเชี่ยว เช่น ถูกนำรูปที่นำพาให้ทำให้เสียชื่อดังได้รับความอับอาย หรือ ได้รับความเสียหายถูกคุกคามการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำโดยจงใจ เจตนา หรือ ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการละเมิดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายนั้นได้ โดยให้บุคคลที่กระทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมารับการลงโทษ ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิด การทำประทุษร้ายของบุลคลที่กฎหมายคุ้มครอง ไม่มีข้อแม้ ว่าจะทำการโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ทำให้บุคคลอื่นเสียหายถึงแก่ชีวิต ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ ทำให้บุคคลอื่นสูญเสียเสรีภาพ สูญเสียทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ละเมิดนั้น จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมแทนการกระทำอย่างนั้น หรือ คนใดเผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความเป็นจริง จนผู้อื่นได้รับความเสียหายของชื่อเสียง หรือ ทำให้เสียประโยชน์ในการทำมาหากิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลHuman-Rights

จะเห็นไหมว่าถ้าเราถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั้น สามารถแจ้งความและดำเนินการทางกฎหมายได้ เรียกร้องให้ บุคคลที่ทำการละเมิดเราชดใช้ค่าสินไหมตามความเสียหายของเราได้ ผู้ที่ทำการละเมิด มีโทษระหว่าง ทั้งจำ-ทั้งจับ แต่ถ้าเป็นการละเมิดสิทธิเป็นต้นเหตุให้ทำให้เสียใจ และ ผิดหวัง ผู้ถูกกระทำนั้นไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของเราไม่ให้ถูกล่วงละเมิดได้ เราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น และถูกกระทำซ้ำ โดยใช้กฏหมายต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา