rightspersonal

รู้ไว้ใช่ว่า กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่เราชาวไทยพึงมี

ความหมายของสิทธิ คำว่า สิทธิ เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ซึ่งระบุสัญชาติไทยพึงได้รับทั่วถึงกันตามกฎหมาย เป็นเกราะป้องกันจากสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและมีความเป็นขอบเขตที่กล่าวถึงสิ่งที่ประชาชนพึงกระทำ ไม่พึงกระทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและศีลธรรม โดยมีลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนมีเสรีภาพที่จะใช้สิทธิที่มีนั้นตามอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการบังคับใด ๆ โดยสามารถแบ่งสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ ดังนี้ – สิทธิความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ลืมตาถือกำเนิดขึ้นมาเราทุกคนถือว่ามีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมด และมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ตราบใดที่ไม่ผิดต่อข้อกฎหมาย เช่น การมีบ้าน

rightspersonacom5

จุดกำเนิดของกฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคล

ทำไมคำว่าสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิมนุษย์ชนถึงมีความสำคัญนักในปัจจุบันนี้ คงต้องกล่าวย้อนไปถึงเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตั้งยุคที่คำว่าเสรีภาพยังไม่ค่อยจะแพร่หลาย มีการเขียนจดหมายขู่ การแบล็คเมล์ และสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล แต่สมัยนั้นกฎหมายอ่อนแอ ยังไม่มีการพัฒนาเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าหากเราไร้การคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลเหล่านี้ พวกมิจฉาชีพ หรือเหล่าผู้ไม่หวังดีต่าง ๆ จะมีช่องทางในการทำเรื่องชั่ว ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และชีวิตของเราได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งในเวลาต่อมา

rightspersonal-3

ความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคล

ความส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิต คงไม่มีใครที่อยากให้มีคนมาแอบตาม แอบถ่ายรูป หรือ กระทำการใด ๆ ก็ตามแต่ ที่เราไม่เห็นชอบด้วย จึงถือกำเนิดคำว่า “สิทธิส่วนบุคคล” ขึ้นมา ซึ่งคำนี้ก็มีกฎหมายตามขึ้นมาควบคุมอีกที “right to privacy” หรือ สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งยึดถือตามกฎแห่งธรรมชาติ “Natural and

rightspersonal-1

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายมาตรา โดยเริ่มตั้งแต่มารตราที่ 35 และ 326 จนถึง 329 โดยจะเป็นส่วนของเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล ความผิดในฐานหมิ่นประมาท และการใส่ร้าย หรือแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล โดยกล่าวไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 มาตรา

จิตสำนึกกับสิทธิส่วนบุคคล

พื้นที่ส่วนบุคคลบนโลกโซเชี่ยล กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกๆวินาทีเจตนาแฝงด้านการตลาด หรือพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ขาดความเคารพด้านสิทธิส่วนบุคคล  ปัจจัยและสาเหตุมีอะไรบ้าง สิทธิส่วนบุคคล อันหมายถึง สิทธิความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ครอบครัว เกียรติยศและความเป็นอยู่ คำที่ถูกมองข้าม ด้วยสื่อทางโซเชี่ยลที่เปรียบเสมือนโลกส่วนตัว สำหรับบางคนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับทำบางสิ่งบางอย่าง แต่สำหรับบางกลุ่มคนอาจจะเป็นกระแสนิยม เพียงเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีคำจัดกัดความใดๆ เป็นความพอใจส่วนบุคคล ภายใต้มุมมองและความคิด ณ ขณะนั้น สิทธิส่วนบุคคล

ตอบข้อสงสัยของคำว่าสิทธิส่วนบุคคล

หลายๆคนมักจะสงสัยว่า สิทธิของบุคคล คืออะไร โดนกระทำอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายโดนละเมิดส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้พบการถูกละเมิดสิทธิมากเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี สังคมโชเชี่ยว เช่น ถูกนำรูปที่นำพาให้ทำให้เสียชื่อดังได้รับความอับอาย หรือ ได้รับความเสียหายถูกคุกคามการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำโดยจงใจ เจตนา หรือ ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ว่า