rightspersonal-3

ความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคล

ความส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิต คงไม่มีใครที่อยากให้มีคนมาแอบตาม แอบถ่ายรูป หรือ กระทำการใด ๆ ก็ตามแต่ ที่เราไม่เห็นชอบด้วย จึงถือกำเนิดคำว่า “สิทธิส่วนบุคคล” ขึ้นมา ซึ่งคำนี้ก็มีกฎหมายตามขึ้นมาควบคุมอีกที “right to privacy” หรือ สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งยึดถือตามกฎแห่งธรรมชาติ “Natural and

rightspersonal-1

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

กฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายมาตรา โดยเริ่มตั้งแต่มารตราที่ 35 และ 326 จนถึง 329 โดยจะเป็นส่วนของเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล ความผิดในฐานหมิ่นประมาท และการใส่ร้าย หรือแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล โดยกล่าวไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 มาตรา

จิตสำนึกกับสิทธิส่วนบุคคล

พื้นที่ส่วนบุคคลบนโลกโซเชี่ยล กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกๆวินาทีเจตนาแฝงด้านการตลาด หรือพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ขาดความเคารพด้านสิทธิส่วนบุคคล  ปัจจัยและสาเหตุมีอะไรบ้าง สิทธิส่วนบุคคล อันหมายถึง สิทธิความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ครอบครัว เกียรติยศและความเป็นอยู่ คำที่ถูกมองข้าม ด้วยสื่อทางโซเชี่ยลที่เปรียบเสมือนโลกส่วนตัว สำหรับบางคนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับทำบางสิ่งบางอย่าง แต่สำหรับบางกลุ่มคนอาจจะเป็นกระแสนิยม เพียงเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีคำจัดกัดความใดๆ เป็นความพอใจส่วนบุคคล ภายใต้มุมมองและความคิด ณ ขณะนั้น สิทธิส่วนบุคคล

ตอบข้อสงสัยของคำว่าสิทธิส่วนบุคคล

หลายๆคนมักจะสงสัยว่า สิทธิของบุคคล คืออะไร โดนกระทำอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายโดนละเมิดส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้พบการถูกละเมิดสิทธิมากเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี สังคมโชเชี่ยว เช่น ถูกนำรูปที่นำพาให้ทำให้เสียชื่อดังได้รับความอับอาย หรือ ได้รับความเสียหายถูกคุกคามการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำโดยจงใจ เจตนา หรือ ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ว่า

Human-Rights

ประวัติการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง

ประวัติการการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง ขอบอกก่อนเลยว่า การรักร่วมเพศนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในยุคแรก เริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ เกิดขึ้นเมื่ออิ่มเอิบทางเพศแล้ว ทำให้เกิดความรักระหว่างผู้ชายทั้ง 2คน ช่วงนั้นสามารถพอเจอได้ทั่วไป เป็นที่ยอมรับ และยังสืบทอดมายังอาณาจัรโรมัน เมื่อพบหลักฐานชิ้นแรกว่ามีการจัดงานแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็เริ่มเลวร้ายลง ซึ่งมีบุคคลทำให้เกิดภาวะเกลียดและกลัว พวกรักร่วมเพศนำข่าวนั้นให้แพร่ไปทั่ว รวมถึงขั้นออกกฎหมายห้ามแต่งงานระหว่างเพสเดียวกัน และ บทลงโทษสำหรับใครผ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นเผาทั้งเป็นต่อหน้าประชาชน นับตั้งแต่บัดนั้นมา ชาวรักร่วมเพศจำเป็นต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ

ความหมายความสำคัญของเรื่องสิทธิของมนุษยชน

ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่พยายามวางรากฐานระบบความคิด เพื่อให้คนทั้งโลกคำนึกถึงคุณค่าของความเป็นคน ตั้งแต่ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด สิทธิส่วนบุคคลต่างๆที่ได้มาอย่างชอบธรรม นอกจากสิทธิมนุษยชนยังให้ความสำคัญของ สิทธิเสรีภาพ และสภาวะโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ประเทสใดประเทศหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่สังคมโลกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นสมาชิกองค์การของสหประชาชาติ ที่สำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังนำใช้ด้านการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิในประเทศพม่า ทำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตัดสินใจคว่ำบาตรทางการทูต และงดทำการค้าด้วย หรือ กรณีการส่องทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้ายุติเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในประเทศบอสเนีย โคโซโว